Tipy na výlety na jihu Čech

Zámek Hluboká nad Vltavou
Zámek Hluboká nad Vltavou


Na místě dnešního zámku stával od druhé poloviny 13. století ranně gotický hrad, podstatně rozšířený koncem 15. století Vilémem z Pernštejna. Roku 1562 prodal král Ferdinand I. Hlubokou do dědičného vlastnictví pánům z Hradce, kteří hrad přestavěli na renesanční zámek. O století později koupil hlubocké panství Jan Adolf I. Schwarzenberg, zakládající člen rodové větve, která působila v Jižních Čechách bezmála tři sta let. Na přání knížete Adama Františka, Adolfova vnuka, přestavěli na počátku 18. století P. I. Bayer a jeho nástupce A. E. Martinelli zámek do podoby barokní.

Hluboká patří bezpochyby k nejkrásnějším zámkům Čech. Stěny a stropy reprezentačních sálů v prvním patře zámku jsou obloženy ušlechtilým dřevem s neobyčejně bohatou truhlářskou a řezbářskou výzdobou. Ložnici a oblékárnu kněžny Eleonory, Hamiltonův kabinet a čítárnu zdobí obrazy evropských mistrů 16. - 18. století, krásné lustry, pozdně renesanční vitráže a delfská fajáns.

V bývalé zámecké jízdárně dnes sídlí Alšova jihočeská galerie s expozicí gotických maleb a soch a dále s holandským a vlámským malířstvím 17. a 18. století a s proměnnými výstavami v hlavním sále.
Zoo Hluboká nad Vltavou
Zoo Hluboká nad Vltavou


Zoologická zahrada OHRADA Hluboká nad Vltavou leží v těsné blízkosti města a zámku Hluboká nad Vltavou.

ZOO chová okolo 256 druhů zvířat ve více než 2 000 exemplářích. V souladu s tradicí se zaměřuje na chov našich druhů s rozšířením na zvířata Evropy a mírného pásu Asie. Nechybí však ani expozice Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoo se modernizuje se snahou co nejvěrněji napodobit biotypy z volné přírody, a tím poskytnout chovaným zvířatům co nejlepší životní podmínky.

Zoologická zahrada je zapojena do Národní sítě stanic pro zraněné a handicapované živočichy koordinované Českým svazem ochránců přírody. ZOO nabízí i možnost "adopce zvířat".

Web stránky ZOO Hluboká
Výletní lodě České Budějovice / Hluboká nad Vltavou / Týn nad Vltavou
Výletní lodě České Budějovice
/ Hluboká nad Vltavou
/ Týn nad Vltavou

České Budějovice - Hluboká nad Vltavou - Hněvkovice

Nádherných a tajůplných 10 kilometrů rezervace a soutěsky můžete vidět z paluby výletních lodí a dělit se o panenskou přírodu spolu s daňky v oboře, volavkami na březích a vážkami nad vodou. Stejně tak ovšem i dalších 10 kilometrů jezera přes Purkarec po celou Hněvkovickou přehradu. To vše od vonícího jara až do čarokrásně barevného podzimu. A pro sportumilovné je tu i nevšední vodní sport – vodní lyžování v Purkarci - jediné vorařské obci, která přežila výstavbu přehrady Hněvkovice - s muzeem voroplavby. Jen dvacet minut chůze z Purkarce Vás dělí od zříceniny Karlova hrádku, pod nímž samozřejmě mohou přistát výletní lodě. To vše i mnohem víc můžete zažít.

Týn nad Vltavou

Každodenní pravidelné okružní výletní plavby po řece Vltavě vám umožní strávit příjemné chvíle na palubě lodí a prohlédnout si město Týn nad Vltavou a jeho přírodní krásy v okolí z úplně jiného pohledu. Po proudu můžete doplout až k soutoku Vltavy s Lužnicí a dále po Lužnici až k zámečku Mitrowicz kde je možné vystoupit, nebo proplout plavební komorou na VD Kořensko s krátkou plavbou po hladině Orlické přehrady.
Město České Budějovice
Město České Budějovice


Pravděpodobně již v 6. století n. l. žily v této oblasti slovanské kmeny. Na počátku 13. století je prokázána existence menší osady na pravém břehu řeky, přibližně 1 km severně od soutoku Vltavy s Malší. Osada se podle svých majitelů, poměrně významného šlechtického rodu Budivojů, nazývala Budivojovice.

Založení města České Budějovice

Zvoleno bylo strategicky výhodné místo chráněné ze dvou stran řekami Vltavou a Malší. Na severní a východní straně chránil město z větší části uměle vybudovaný vodní kanál, Mlýnská stoka. Roku 1265 zde založil král Přemysl Otakar II. (asi 1233 - 1278) v rámci posilování své moci v jižní části Čech nové královské město. Protože k tomu došlo téměř „na zelené louce“, mohli si projektanti dovolit vyměřit střed města a přilehlé ulice opravdu velkoryse. Velké čtvercové náměstí a pravoúhlá síť širokých ulic jsou dodnes ukázkovým příkladem moderního středověkého města severoitalského typu. Zvoleno bylo i strategicky výhodné místo chráněné ze dvou stran řekami Vltavou a Malší. Na severní a východní straně chránil město z větší části uměle vybudovaný vodní kanál, Mlýnská stoka. Zároveň probíhala i výstavba městského opevnění. Současně s městem byl založen dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie, jež je nejstarší stavební památkou Českých Budějovic.
Cyklotrasy Budějovicko
Cyklotrasy Budějovicko


Možnost spojit zdravý pohyb s poznáváním krás českobudějovického regionu nabízí hned několi cyklotras v okolí města České Budějovice.

Pro detailní trasy se můžete podívat přímo na web stránkách.

V blízkosti je také další síť cyklotras na třeboňsku. Web odkaz


Adrenalin v lanovém parku a lanovkovém světě
Adrenalin v lanovém parku
Slověnice u Lišova
COP Slověnický mlýn se nachází nedaleko obce Slověnice v jižních Čechách, cca 6 km od Lišova, 10 km z Třeboně a 18 km z Českých Budějovic. V areálu je zdarma k dispozici parkoviště. web stránky parku

Dětský lanový park nabízí 14 nízkých lanových překážek a 1 lanovku pro děti do 150 cm. Vše se stejným vybavením, jištěním i bezpečností jako ve vysokém lanovém parku.

Lanový a lanovkový park
Vysoký lanový park nabízí 21 lanových překážek, z toho 3 lanovky, v lanovkovém světě se těšte na kombinaci 11 lanovek a 6 vysokých překážek.

Aquazorbing
Zjistíte, že umíte chodit i běhat po vodě! Bez namočení a za každého počasí. Vlezete do speciální plastové koule, kterou pak pracovníci centra nafouknou a nechají vás libovolně procházet po vodní hladině.


Eliášova štola v Úsilném


Eliášova štola v Úsilném
Dějiny obce Úsilné, která se nachází severně jen několik kilometrů od centra Českých Budějovic, jsou výrazně spojeny s hornictvím ve zdejším tzv. rudlofovském rudním revíru. S dolováním se započalo již ve 13. století. V této oblasti byly doly dvojí. Nejdříve byly otevřeny dolu rudní - doly na stříbrnou rudu a také zlatodoly.

Téměř po 20 letech v roce 2009 dochází k otevření a zpřístupnění první části Eliášovy štoly v délce asi 400 m pod zastavěnou částí obce Úsilné. Zásluhou jeskyňářů z Chýnova a příbramských horníků je prozkoumána i druhá část štoly v délce 350m, zývající část z celkové délky 2,5 km zatím zůstává záhadou, neboť se nalézá za 3m silnou betonovou překážkou.

Obec chystá další navazující projekty, které by doplnily a zatraktivnily nabídku pro návštěvníky a turisty. V sousedství vchodu do štoly najdete náš penzion s kavárnou.


Web stránky Eliášovy štoly
Historické město Český Krumlov
Historické město Český Krumlov


Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán jako "Křivý luh". Tento název byl odvozen z přírodních podmínek, konkrétně z tvaru území, na němž se město rozkládá - to leží v esovitě zakřivených meandrech řeky Vltavy. Na latinských listinách je nazýváno Crumlovia či Crumlovium. První zmínka je zachována v písemnosti z roku 1253, kde je Krumlov označován coby Chrumbenowe.

Klášter založil Přemysl Otakar II. v roce 1263 a nazval jej Svatá trnová koruna. Klášter, patřící cisterciáckému řádu, rychle zbohatl a stal se důležitou oporou královské moci v oblasti. Záhy získal své nové jméno - Zlatá Koruna.

Tok řeky Vltavy byl přirozeným komunikačním vstupem do těchto oblastí. Nejstarší osídlení spadá do starší doby kamenné (paleolitu 70 000 - 50 000 let před naším letopočtem). Masovější osídlení lokality je zaznamenáno v době bronzové (1 500 let před naším letopočtem). Keltské osídlení je doloženo v mladší době železné (cca od 400 let před naším letopočtem) a slovanské osídlení je datováno od 6. století našeho letopočtu. Slované byli zastoupeni dvěma kmeny - jednalo se o Boletice a Doudleby.
Zámek Červená lhota
Zámek Červená lhota


Renesanční zámeček stojící na místě původní tvrze, později novogoticky upraven. Dnešní vzhled dala zámku novorenesanční přestavba v letech 1903 - 1912.

K počátkům tvrze i osady Červená Lhota chybí z předhusické doby písemné prameny.První písemná zmínka je až z roku 1465 při dělení pozůstalosti Ctibora ze Zásmuk, odjinud z Vlčetína, připomínaného roku 1434 jako purkrabího na Krumlově. Z jeho dvou synů přijal Petr ze Zásmuk "ve Lhotě tvrz, poplužní dvůr a mlýn, v Jižné vesnici... s výjimkou... rybníka nad mlýnem a potoka nad tím rybníkem..." Dalším doloženým majitelem tvrze byl Petr Lhotský ze Zásmuk, který roku 1492 ustanovil manželku Kateřinu poručnicí svých dětí.

Jméno vsi Červené Lhoty (původně Jenczenslag) nasvědčuje jejímu vzniku při osídlování jižních Čech ve 13. století. Jejím nejstarším známým majitelem byl pravděpodobně Ondráček ze Zásmuk jinak z Vlčetína, doložený v l. 1388 – 1418. Po něm asi následoval Ctibor ze Zásmuk jinak z Vlčetína, který byl za husitských válek v rožmberských službách (v r. 1434 byl purkrabím na Českém Krumlově).


Web stránky zámku Červená Lhota
Třeboňské rybníky
Třeboňské rybníky


Základ třeboňské rybniční soustavy tvoří rybníky propojené stokami, vybudované podél řeky Lužnice severojižním směrem mezi městy Třeboň a Veselí nad Lužnicí. Tvoří ji Zlatá stoka, Stará řeka, Nová řeka, rybník Rožmberk, Rožmberská bašta a rybník Svět.

V okolí města Třeboň se rozkládá Třeboňská, resp. Rožmberská rybniční soustava.

Největším rybníkem nejen v České republice, ale i ve střední Evropě je rybník Rožmberk. V roce 1922 byla pod hrází rybníka vybudovaná malá vodní elektrárna. Rybník navrhl rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan a byl postaven v letech 1584 až 1590.


Zámek Kratochvíle
Zámek Kratochvíle


Zámek Kratochvíle se nachází asi 3 km severozápadně od Netolic. Vystavěli jej Rožmberkové jako své nové sídlo. Kratochvíle byla vystavěna podle italského vzoru renesančních panských sídel, tzv. kasin.

Stavební zajímavostí zámku je zvláštní zajištění jeho základů dubovými a olšovými piloty, které měly v bažinatém prostředí zabezpečit stabilitu budovy. V 17. století proběhly na zámku jediné větší stavební úpravy, byla snížena vstupní brána a vystavěny dvě nové bašty. Začátkem 20. století sloužil zámek také jako skladiště. Rekonstrukce a restaurátorské práce započaly až v 50. letech. Na zámku Kratochvíli jsou nejvíce ceněny dochované renesanční interiéry s hodnotnou štukovou výzdobou s náměty z antické mytologie. Jedním z nejcennějších interiérů dochovaných v Čechách je tzv. Zlatý sál, určený k reprezentačním účelům, s lunetovou valenou klenbou.
Zámek Mitrowitz
Zámek Mitrowitz


Zámek Mitrowicz je romantický zámek z roku 1565. V nedávné době prošel citlivou rekonstrukcí.

Zámek je v blízkosti Týna nad Vltavou. V letní sezoně jsou na zámku kostýmované prohlídky exteriéru zámku, zahrady a reprezentativních zámeckých prostor včetně kaple sv. Anny.

Mezi další lákadla patří obnovený zámecký park, bylinková zahrádka, odpočinková zóna u jezírka, i stylové venkovní posezení v gril/baru. Můžete se svézt také na vyhlídkové lodi.

Zámek se nachází na břehu řeky Lužnice a u zámku je zastávka okružní plavby z Týna nad Vltavou. V neposlední řadě vás na zámku čeká bohatý doprovodný program.

Web zámku: http://www.zamekmitrowicz.cz